Bragt i Information 6. Februar 2020

Så længe ejerskabet af virksomheder og banker er koncentreret hos en lille økonomisk elite, ingen nogensinde har stemt på, vil demokratiet være sårbart og ufuldstændigt. Den kapitalistiske økonomi undergraver muligheden for et reelt folkestyre, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg

Pelle Dragsted, tidligere MF for Enhedslisten

Min generation er vokset op med fortællingen om, at kapitalisme og demokrati var hinandens forudsætninger. Medier og meningsdannere satte lighedstegn mellem frihed og demokrati på den ene side og markedsøkonomi og kapitalejerskab på den anden. Opfattelsen blev forstærket af de stalinistiske rædselsregimers forvrængede sammenkobling af socialistiske ideer med diktatur og politisk ufrihed.

Men kapitalisme og demokrati hænger ikke naturligt sammen. Vi har både historisk og aktuelt utallige eksempler på kapitalistiske økonomier uden demokrati og politiske friheder. Og i disse år bliver det stadig mere tydeligt, at relationen mellem kapitalisme og demokrati er præget af uløselige modsætninger … Læs hele artiklen her