Bragt i Information 23. januar 2020

Ingen private banker vil leve op til kommunernes nye krav om ansvarlighed og etik. Det er endnu et stærkt argument for at Danmark som så mange andre lande igen skal have et offentligt bank-alternativ.

Pelle Dragsted, tidligere MF for Enhedslisten

Ingen bud. Ikke et eneste. Det var det overraskende resultat af en udbudsproces, som skulle finde den kommende leverandør af bank-ydelser til Gladsaxe kommune. Der var ellers tale om en stor og lukrativ kontrakt. Men hverken Nordea eller Danske Bank, de to banker der har omfanget til at servicere den folkerige kommune, og som før har haft kontrakten bød ind denne gang. 

Hvad var der sket? Jo, Gladsaxe kommune havde lige som en række andre kommuner formastet sig til at lade udbuddet indeholde en række krav om samfundsansvar og etik. En kommende leverandør skulle blandt andet forpligte sig til ikke at medvirke i hvidvask eller understøtte skatte-unddragelse. Men det var åbenbart for meget forlangt – og nu står Gladsaxe uden bankforbindelse.

https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/ingen-banker-oensker-at-leve-op-til-gladsaxes-skaerpede-krav

De nye kommunale krav var resultatet af de seneste års skandaler med hvidvask, skattely og udbytte-svindel, der nærmest har fået den danske finanssektor til at ligne en velbetalt og slipseklædt udgave af Corleone-familien.  Særligt Danske Bank og Nordea – de to storbanker som på oligopolisk vis dominerer det danske bankmarked – har med en nærmest uendelig række af skandaler afsløret en råddenhed, som har overrasket og provokeret danskerne.

Borgerne reagerede med en massiv flugt fra Danske Bank og Nordea der har tabt titusinder af kunder.
https://finans.dk/finans2/ECE11506676/kunder-i-tusindtal-forlader-stadig-danske-bank/?ctxref=ext

Men også det kommunale Danmark, som administrerer en betydelig del af borgernes skattekroner reagerede.  Både Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne rejste krav om at kommunerne opsagde deres aftale om bankforretninger med Danske Bank og Nordea som betjener de fleste af landets største kommuner.  https://oxfamibis.dk/se-hvilken-bank-din-kommune-har-valgt/

Aktive græsrødder fra Oxfam IBIS og Skift Bank dag pressede på med underskriftindsamlinger, demonstrationer og kampagner. ’U-Danske Bank’ og ’Skattelyfri kommune’ lød det.

Det fik Kommunernes Landsforening til at udarbejde nye krav til ansvarlighed, og guidelines til hvordan kommunale udbud kunne skrues sammen så bankerne blev forpligtet til at leve op til nogle grundlæggende standarder, og så kommunerne fik mulighed for at opsige deres kontrakt hvis reglerne blev brudt.  Et fint eksempel på hvordan befolkningens utilfredshed faktisk blev omsat i en ny politisk praksis. https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis/pdf/bilag/7ee35717-6b8a-49b1-9107-6e63a67ab8fe?redirectDirectlyToPdf=false

Men ak og ve. I noget der ligner aftalt spil har de to store banker – støttet af deres brancheorgainsation – øjensynligt boykottet den nye ansvarlige udbud, velvidende at de mindre pengeinstitutter ikke har kapaciteten til at løfte opgaven.

Kommunerne og deres borgere er dermed sat skak mat. De kan ikke undvære en bankforbindelse. Men markedets oligopoler nægter arrogant at leve op til helt basale krav om ansvarlighed og etik. Det er en helt utålelig og uacceptabel situation.

Hvis den private finanssektor ikke kan leve op til helt rimelige og basale krav om samfundsansvar, så må demokratiet træde til og etablere et offentligt bankalternativ, som kan tilbyde kommuner, regioner og andre demokratiske institutioner et bæredygtigt og ansvarligt bank-alternativ.

Det kunne ske ved at give nye kompetencer til Kommunekredit. Kommunekredit er en veldreven offentligt ejet bank, der i dag står for at udstede lån til kommunerne. Med en ny arbejdsbeskrivelse kunne Kommunekredit overtage varetagelsen af de opgaver som Danske Bank og Nordea hidtil har leveret til kommunerne.

Et andet alternativ er at etablere en helt ny offentlig bank – der tilbyder bankforretninger til både offentlige institutioner og private kunder. Så vi også som borgere får friheden til at tilvælge et offentligt bankalternativ, hvor vi ved at etikken og ansvaret er i højsædet, sådan som Enhedslisten før har foreslået.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/enhedslisten-vil-have-staten-til-drive-bank

Højrefløjen vil råbe op om Sovjet og Nordkorea, men man behøver såmænd blot at hoppe på toget til Flensborg for at besøge en offentlig drevet bank. I Tyskland udgør de semi-offentlige Sparkassen nemlig en betydelig del af bankmarkedet. Lidt længere mod syd i Frankrig betjener den statsejede Banque Postale elleve mio. private kunder. Og selvom det kan synes fjernt, så er det faktisk kun 25 år siden at vi også havde et offentligt bank-alternativ i Danmark i Girobank – som paradoksalt nok i dag er blevet opslugt af Danske Bank-koncernen.  
https://enhedslisten.dk/et-offentligt-bankalternativ

De to danske bank-giganter Danske Bank og Nordea har alt for længe slidt på befolkningens tillid. Deres arrogante afvisning af at leve op til helt rimelige krav fra kommunernes side, bør ikke bare føre til fordømmelse fra alle sider. Det bør være begivenheden, der får Socialdemokraterne og de øvrige nølende partier i regeringsblokken til at opgive deres vanetænkende modstand mod igen at lade det offentlige drive bank.

Alternativet er at lade storbankernes afpresning virke, bøje nakken, og acceptere at borgernes kommunale penge skal forvaltes af banker som nægter at leve op til regler for ansvarlig og etisk adfærd. Er det det alternativ du vælger, Mette Frederiksen?