Bragt i Politiken 30. marts 2018

Alle erfaringer viser, at udlicitering ikke betyder besparelser uden kvalitetsforringelser. I den udstrækning, at der spares penge, er det enten fordi, at kvaliteten sænkes eller fordi medarbejdernes løn og arbejdsforhold presses nedad.


”Vi skal have den offentlige sektor til at køre længere på literen. Vi skal have konkurrence ind i den offentlige sektor
”  Simon Emil Amitzbøl-Bille 23. maj 2017

Vi har gennem årene hørt det igen og igen fra højrefløjens politikere: Den offentlige sektor vil kunne drives billigere, hvis vi udliciterer flere opgaver til private virksomheder.  Og regeringen er nu tilmed klar til at sætte magt ind overfor kommunerne ved at tvinge dem til at ”konkurrenceudsætte” flere områder – ikke mindst indenfor velfærden.
Påstanden er, at hvis private virksomheder kommer til, så kan vi få det samme eller en endnu bedre kvalitet for de samme penge. Men påstanden har intet at gøre med virkeligheden.

Alle erfaringer viser, at udlicitering ikke betyder besparelser uden kvalitetsforringelser. I den udstrækning, at der spares penge, er det enten fordi, at kvaliteten sænkes eller fordi medarbejdernes løn og arbejdsforhold presses nedad.

Ingen besparelser
Forskningsgruppen KORA har gennemført en systematisk indsamling af 4.000 danske og internationale forskningsartikler og undersøgelser af udlicitering og konklusionen er klar: Der er ganske enkelt ikke belæg for at sige, at der er penge at spare ved at udlicitere offentlige opgaver til private virksomheder, uden at det samtidig koster på kvaliteten.
Inden for de bløde velfærdsområder er der slet ingen besparelser at hente. Og indenfor de tekniske områder som fx lønudbetalinger eller rengøring kan det ikke dokumenteres, at der kan spares penge, uden at det samtidig sænker kvaliteten.
https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i9705/Udlicitering-er-baade-godt-og-skidt

Dårligere kvalitet
Og netop faldende kvalitet er ofte resultatet af udlicitering til private. Der er utallige eksempler på at kvaliteten er blevet ofret i forbindelse med udliciteringer. I Struer kommune måtte man fyre den private leverandør og hjemtage rengøringen, fordi kvaliteten var for ringe. I Holbæk kommune førte udlicitering af rengøringen til en regn af klager om mangelfuld eller slet ingen rengøring. Og I Aarhus måtte kommunen tage lønudbetalingen hjem igen efter årelangt kaos. Kvaliteten forringes også, fordi de private virksomheder ansætter færre og dårligere udannet medarbejdere. I Sverige og Norge er der dokumenteret en klar tendens til, at antallet af ansatte på plejehjem og i børnehaver er faldet i takt med privatisering, og blandt de tilbageblevne er andelen af ufaglærte vokset.
http://docplayer.dk/3496369-Udlicitering-er-ingen-mirakelkur-usikre-gevinster-store-omkostninger.html

Medarbejderne betaler prisen
Men udlicitering fører ikke kun til ringere kvalitet. Også de ansatte betaler prisen i form af dårligere løn og arbejdsforhold. Som programleder i KORA, Ulf Hjelmar, sagde i forbindelse med udgivelsen af en stor undersøgelse i 2016, så er det velbelyst ”at udlicitering oftest fører til forringelser i løn- og arbejdsvilkår.” En undersøgelse fra KORA i 2017 viste, at når offentligt ansatte virksomhedsoverdrages til private efter en udlicitering, så falder deres indtægt i gennemsnit med titusindvis af kroner i de følgende år.
https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14983/Konsekvenser-af-udlicitering-for-medarbejdere-paa-rengoeringsomraadet
 
Også andre omkostninger
Men der er også mere indirekte omkostninger ved udlicitering. Udlicitering betyder, at den viden og kapacitet, der skabes i velfærden bliver privat ejendom. Viden om hvordan man skaber den bedste ældrepleje, de bedste daginstitutioner, de bedste vilkår for udsatte børn og unge bliver forretningshemmeligheder i stedet for til fælles erfaringer, som kan overføres fra kommune til kommune. Endelig er der store udgifter forbundet med at opretholde et nødberedskab og være parat til at tage over, når de private leverandører går konkurs. I Danmark har vi set, hvordan stribevis af private hjemmehjælpsfirmaer er gået konkurs og kommunerne har måttet rydde op med store økonomiske omkostninger til følge.
 
Der er med andre ord ingen saglige belæg for, at vi kan få mere for vores penge ved at udlicitere opgaver, der i dag varetages af fællesskabet. Når højrefløjen altid presser på for mere udlicitering, er det således ideologi og ikke økonomi, der er drivkraften.
Men så burde de stå ved det i stedet for at sprede misinformation om, at udlicitering giver os bedre eller billigere løsninger. For det er der intet, der tyder på, at det gør.