Bragt i Magasinet Eftertryk 19. november 2017

Tidligere spindoktor for Helle Thorning Schmidt, Noa Reddington, påstod i sidste uge i Politiken, at venstrefløjen ikke tør stå ved, at de er socialister, når mikrofonen er tændt. Eftertryk tændte mikrofonen for mig

Her et kort uddrag:
” Den socialistiske udvikling, som jeg arbejder for, henter overhovedet ikke sin inspiration i de autoritære østeuropæiske regimers statskapitalistiske planøkonomi, hvor kapitalisternes rolle som indpiskere og magthavere bare blev erstattet af staten og partiets bureaukrater og embedsfolk. Min socialisme henter sin inspiration i vores eget samfund. I de erfaringer, vi har gjort os særligt i de nordiske lande. Med vores andelsbevægelse og almene boligsektor, med vores stærke fagforeninger, med vores kollektive velfærds- og uddannelsessystem, og i vores højskoler, friskoler, folkebiblioteker og foreningsliv. Kort sagt alle de steder, hvor mennesker selv har organiseret sig, og hvor magt og ejerskab er blevet distribueret til flere end en lille ejerkreds i toppen af samfundet – det være sig kapitalister eller statslige bureaukrater. “