Bragt i Information 28. januar 2021

Medicinalindustriens eneret på at producere Corona-vacciner er en alvorlig trussel mod folkesundheden og verdensøkonomien. Danmark må støtte et opgør med patenterne og sikre hurtig vaccine af både vores egen og andre landes befolkninger.

Af Pelle Dragsted

Verden befinder sig lige nu i et dødeligt kapløb. På den ene side står Corona-pandemien, som hver dag spreder død og økonomisk destruktion og som nu forværres af nye farlige mutationer. På den anden side det vaccineprogram som kan bremse og gøre en ende på sygdommen. Resultatet af det kapløb vil kunne tælles i både menneskeliv, og i økonomisk velstand.
Vaccinerne findes, og muligheden for en hurtig og effektiv vaccinationskampagne både i Danmark og resten af verden er til stede. Det eneste der står i vejen, er de patenter, som giver private medicinalgiganter eneret på at producere vaccinerne. 

Herhjemme har vi senest oplevet, at både Pfizer og AstraZeneca er løbet fra deres forpligtelser og nu leverer færre doser end aftalt. Pfizer har endda været frække nok til at straffe Danmark fordi et dygtigt sundhedspersonale kunne få flere doser ud af pakningerne end planlagt.

Det betyder, at vores vaccinationsprogrammet formentlig nu forsinkes. Verdens fattigere nationer står i en endnu værre situation. De har ikke samme økonomiske muskler som de rige lande, og står derfor bagerst i køen til vaccinerne. Lige nu anslår forskere, at de fattige lande med den nuværende produktionshastighed først vil være færdigvaccineret om flere år.
Konsekvenserne af denne forsinkede udrulning er enorme. Hundredtusinder af menneskeliv vil gå tabt. Men også de økonomiske omkostninger er ufatteligt høje. I USA anslås det, at en forsinkelse af vaccinationsprogrammet med bare én dag koster i omegnen af 10 milliarder dollars.  I Danmark anslås prisen for bare en dags forsinkelse til en milliard kroner.
Og endnu værre:  En langsom udrulning af vaccineprogrammet skaber alvorlig risiko for at nye mutationer, der kan gøre vaccinerne uvirksomme, når at udvikle og sprede sig.  Det er alt sammen omkostningerne som for alt i verden må undgås.

Løsningen ligger ligefor: Bryd medicinalselskabernes monopol, og sæt produktionen fri så hver eneste fabrik fra Åbenrå til Calcutta, der har ledig produktionskapacitet kan bidrage til at producere vacciner, og så staterne kan opbygge produktions faciliteter, der hvor de ikke er tilstrækkelige.
I Danmark har selskabet AJ vaccines, der producerer en beslægtet vaccine mod polio-virus, allerede sagt, at de vil kunne bidrage til produktion af Corona-vacciner, hvis de får muligheden. (AJ vaccines fabrik er bizart nok den som tidligere var ejet af Staten Seruminstitut, men som et flertal i folketinget privatiserede)

Men kan man bare bryde de private selskabers patenter? Ja, det kan man. Af den danske patentlov fremgår det af §47, at ”Når vigtige almene interesser gør det påkrævet, kan den, der erhvervsmæssigt vil udnytte en opfindelse, på hvilken en anden har patent, få tvangslicens hertil.”  Tyskland, Canada og Frankrig arbejder for tiden på lovgivning, der vil lette adgangen til tvangslicenser yderligere. 

Også de internationale handelsaftaler i WTO har såkaldte fleksible mekanismer, der af hensyn til folkesundheden gør det muligt at sætte gang i parallelproduktion af vacciner og medicin. Og en række lande med Sydafrika og Indien I spidsen har nu også foreslået at man bruger en mulighed for helt at ophæve beskyttelsen af patenter på Corona-vaccinen indtil pandemien er slået ned.

I forbindelse med en tvangslicens, betaler man selvfølgelig en erstatning til virksomhederne, så de kompenseres fair for deres udviklingsaktiviteter.
Her skal man dog huske, at en stor del af udviklingsomkostningerne er betalt af offentlige kasser.  Men selv med en høj kompensation til virksomhederne er det alle pengene værd, at få ophævet patenterne, så alle produktionsfaciliteter – statslige som private kan bidrage til en hurtig vaccination af hele verdens befolkning.

Derfor var det også noget af en glædelig nyhed, da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge overraskende annoncerede, at Danmark nu vil undersøge muligheder for at genoprette en statslig vaccineproduktion.

Det er kun fem år siden at Socialdemokraterne gennemtvang en privatisering af vaccineproduktionen, og for få måneder siden afviste samme Mette Frederiksen behovet for statslig vaccineproduktion. 

Corona-krisen kan måske midt i al sin elendighed, vise sig at blive starten på et kærkomment opgør med en farlig tradition for at sætte private medicinalselskabers monopolrettigheder, over hensynet til menneskers liv og levebrød.