Bragt på Facebook 14 oktober 2018

I siger I er patrioter, men sælger uden at blinke ud af national infrastruktur og naturressourcer til multinationale kapitalfonde

I siger I forsvarer individets frihed, men forhindrer danskere i at leve i deres eget land med en udenlandsk ægtefælle, mens I lovgiver om klædedragt og tvangsmæssige håndtryk

I taler højstemt om den private ejendomsret, men ser intet problem i at ekspropriere og nedrive almene boligforeningers ejendomme, og sætte beboere ud af deres barndomshjem

I taler henført, om de borgerlige frihedsrettigheder, men er ikke blege for i strid med menneskerettighederne, at overvåge alle danskeres personlige mobil-data


I besynger den frie konkurrence, men har udviklet en finanssektor domineret af få oligopoler, der selv kan sætte priser og gebyrer.

I taler om at sætte borgeren før systemet, men vedtager en offentlighedslov, der indskrænker borgernes adgang til at kontrollere magthaverne.

Hvad er der tilbage af den danske højrefløj og borgerlighed?

Intet andet end servil politisk betjening af den danske og internationale økonomiske elite, pakket ind i opportunistisk diskrimination af etniske og religiøse mindretal.

Det er egentlig – selv for en venstreorienteret – sørgeligt at opleve denne borgerlighedens svanesang.